Tag: หางานโคราช

หางานโคราช

โคราช ประตูสู่ภาคอีสานโคราช ประตูสู่ภาคอีสาน

          โคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีความเจริญค่อนข้างมาก ด้วยเป็นจังหวัดที่ถือเป็นทางผ่านมายังภาคอีสานโดยตรงผ่านทางถนนเส้นสำคัญอย่างถนนมิตรภาพ ดังนั้นโคราชจึงเริ่มมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของภาคอีสานรองลงมาจากจังหวัดขอนแก่น ถึงแม้ว่าโคราชจะยังไม่มีการกระจุกกันของผู้คนเช่นหลายๆจังหวัดใหญ่ แต่เพราะเป็นเช่นนั้นโคราชจึงสามารถพัฒนาได้อีกมากและสามารถวางผังเมืองได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงการวางแผนการกระจายความเจริญไม่ให้กระจุกอยู่แค่ภายในอำเภอเมือง แต่กระจายไปยังอำเภออื่นๆใกล้เคียงอีกด้วย           ด้วยขนาดจังหวัดที่มีขนาดใหญ่และยังไม่แออัดมากนัก การสร้างหรือย้ายส่วนราชการที่สำคัญของภาคอีสามมายังโคราชจึงสามารถทำได้ง่ายมาก เพราะพื้นที่ใช้สอยที่เหลือเยอะมากกว่า และด้วยเป็นจังหวัดที่กำลังพัฒนาจนเทียบเท่าเมืองหลวงของภาค จึงมีกิจการหลายกิจให้ความสนใจไปตั้งสำนักงานใหญ่หรือเปิดสาขาใหม่ที่โคราชเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อัตราการหางานโคราชและอัตราการจ้างงานจึงมักเพิ่มขึ้นในทุกปี ยกเว้นเพียงปีที่ประเทศต้องเผชิญกับพิษเศรษฐกิจเท่านั้นที่ทำให้อัตราการจ้างงานในโคราชลงลดรวมถึงเกือบทุกจังหวัดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตำแหน่งงานในโคราชนั้นมีการเปิดรับที่ค่อนข้างหลากหลาย ถึงแม้อัตราการหางานโคราชและรับสมัครงานจะไม่สูงเมื่อเทียบกับภาคกลางและภาคตะวันออก แต่ก็ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภาคเดียวกัน ซึ่งงานที่มีการเปิดรับอยู่เป็นระยะๆมักเป็นงานด้านบัญชีและการเงิน รวมไปถึงงานด้านวิศวกรรมอื่นๆ นอกจากโคราชจะเป็นทางผ่านที่สำคัญของภาคอีสานแล้ว ในจังหวัดยังมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างวัดที่มีชื่อเสียงอยู่เป็นจำนวนมาก ในทุกๆปีจึงมีนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมทางศาสนาแวะเวียนมาท่องเที่ยวอยู่เสมอ และสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งที่ชาวโคราชถือว่าถ้าไม่ได้แวะมาก็ถือว่ายังไม่ถึงโคราชอย่าง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมที่ชาวโคราชให้ความเคารพนับถือ เป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่ผ่านมายังจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย           โคราชถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญของภาคอีสานในหลายด้าน เพราะนอกจากเป็นประตูสู่ภาคอีสานแล้วโคราชยังถือได้ว่าเป็นแหล่งกระจายสินค้าของภาคอีสานไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคอีกด้วย