Tag: การเรียน

การเรียน

ทำอย่างไร ให้เด็กรู้สึกอยากจะเรียนหนังสือทำอย่างไร ให้เด็กรู้สึกอยากจะเรียนหนังสือ

พ่อแม่ทุกคน อยากจะให้ลูกเรียนเก่งๆ เรียนดีๆ มีการศึกษาสูงๆ เหมือนกันทุกคนแน่นอน แต่มันก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่ต้องการทุกครั้ง เพราะบางอย่างที่เราต้องการ เด็กก็อาจจะไม่ได้อยากจะทำ และเราจะทำอย่างไร ให้เด็กอยากจะทำในสิ่งที่เราต้องการ หรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุด และได้ผลมากที่สุด โดยที่ไม่ต้องให้เด็กรูสึกว่า มันเป็นการบังคับให้ต้องฝืนใจทำ แต่ก็มีเด็กบางส่วนเหมือนกัน ที่มีความรู้สึกว่า ไม่ว่าอยากจะเรียน เบื่อกับการเรียน ทำให้คนเป็นพ่อแม่ รู้สึกหนักใจมาก ในการที่ทำให้ลูกของตัวเองหันมาสนใจในการเรียน แล้วมีวิธีไหนบ้าง ที่จะช่วยสร้างความรู้สึกอยากเรียนให้กับเด็กได้ -ให้เรียนในสิ่งที่เด็กอยากเรียน เมื่อเด็กได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองรัก และชื่นชอบ เขาก็ทำมันออกมาได้อย่างดี แต่ถ้าหากเกิดิจากการบังคับ โดยที่เด็กไม่เต็มใจ ผลที่ออกมามันย่อมไม่ดีแน่นอน

การเรียน

ครูยุค 4.0ครูยุค 4.0

เด็กที่เกิดในยุคนี้ คือเกิดมาพร้อมเทคโนโลยี ทำให้วิธีการคิด วิธีการพูด แตกต่างจากเด็กในยุคก่อน ที่เกิดมาเห็นแต่ท้องไร่ท้องนา แต่ยุคนี้ เกิดมาก็เห็นหน้าจอโทรศัพท์ เห็นหน้าทีวี เห็นรถราเต็มไปหมด มันก็เลยทำให้ความรู้สึกของเด็กมันแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ และการเรียนการสอนก็เหมือนกัน เราจะมาสอนเด็กสมัยนี้ ให้มันเหมือนกับการสอนเด็กในยุคก่อนก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะมันคนละยุค เมื่ออะไรมันเปลี่ยน วิธีการสอนมันก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน แล้วครูในยุค 4.0 ต้องสอนอะไรให้กับเด็กบ้าง เด็กเขาถึงจะหันมาสนใจในการเรียน เพราะถ้าหากครูไม่สนใจในเรื่องนี้เลย มันก็ยากที่จะทำให้เด็กสนใจเรียน มีแต่จะแย่ลงกว่าเดิมเท่านั้น -ต้องเปลี่ยนวิธีการสอน แต่ก่อน เวลาที่ครูสอน ก็มักจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีอย่างเดียว แต่ยุคนี้ ต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว