Day: November 8, 2019

การเรียน

ครูยุค 4.0ครูยุค 4.0

เด็กที่เกิดในยุคนี้ คือเกิดมาพร้อมเทคโนโลยี ทำให้วิธีการคิด วิธีการพูด แตกต่างจากเด็กในยุคก่อน ที่เกิดมาเห็นแต่ท้องไร่ท้องนา แต่ยุคนี้ เกิดมาก็เห็นหน้าจอโทรศัพท์ เห็นหน้าทีวี เห็นรถราเต็มไปหมด มันก็เลยทำให้ความรู้สึกของเด็กมันแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ และการเรียนการสอนก็เหมือนกัน เราจะมาสอนเด็กสมัยนี้ ให้มันเหมือนกับการสอนเด็กในยุคก่อนก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะมันคนละยุค เมื่ออะไรมันเปลี่ยน วิธีการสอนมันก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน แล้วครูในยุค 4.0 ต้องสอนอะไรให้กับเด็กบ้าง เด็กเขาถึงจะหันมาสนใจในการเรียน เพราะถ้าหากครูไม่สนใจในเรื่องนี้เลย มันก็ยากที่จะทำให้เด็กสนใจเรียน มีแต่จะแย่ลงกว่าเดิมเท่านั้น -ต้องเปลี่ยนวิธีการสอน แต่ก่อน เวลาที่ครูสอน ก็มักจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีอย่างเดียว แต่ยุคนี้ ต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว