ครูยุค 4.0

การเรียน

เด็กที่เกิดในยุคนี้ คือเกิดมาพร้อมเทคโนโลยี ทำให้วิธีการคิด วิธีการพูด แตกต่างจากเด็กในยุคก่อน ที่เกิดมาเห็นแต่ท้องไร่ท้องนา แต่ยุคนี้ เกิดมาก็เห็นหน้าจอโทรศัพท์ เห็นหน้าทีวี เห็นรถราเต็มไปหมด มันก็เลยทำให้ความรู้สึกของเด็กมันแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ และการเรียนการสอนก็เหมือนกัน

เราจะมาสอนเด็กสมัยนี้ ให้มันเหมือนกับการสอนเด็กในยุคก่อนก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะมันคนละยุค เมื่ออะไรมันเปลี่ยน วิธีการสอนมันก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน

แล้วครูในยุค 4.0 ต้องสอนอะไรให้กับเด็กบ้าง เด็กเขาถึงจะหันมาสนใจในการเรียน เพราะถ้าหากครูไม่สนใจในเรื่องนี้เลย มันก็ยากที่จะทำให้เด็กสนใจเรียน มีแต่จะแย่ลงกว่าเดิมเท่านั้น

-ต้องเปลี่ยนวิธีการสอน แต่ก่อน เวลาที่ครูสอน ก็มักจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีอย่างเดียว แต่ยุคนี้ ต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว คือ เน้นให้เด็กลงมือทำเอง ไม่ว่าจะเป็นการทดลอง หรือกิจกรรมอะไรก็ตาม การที่เด็กได้ลงมือทำเอง มันจะช่วยให้เด็ก มีความเข้าใจ ในสิ่งที่ครูต้องการจะสื่อ มากยิ่งขึ้น และก็จะจำได้นานมากกว่า การที่เราสอนเพียงให้จำเพียงอย่างเดียว

ต้องเข้าใจโลก ครูในยุคดิจิตอล หรือยุค 4.0 จะต้องเข้าใจด้วยว่า ยุคนี้เป็นอย่างไร และควรจะเอาเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร ให้เด็กสนใจมากยิ่งขึ้น ถ้ายังเน้นสอนเดิมๆ เหมือน 20-30 ปีก่อน เด็กต้องเบื่อแน่นอน เพราะมันไม่เข้ากับยุคสมัย รู้ว่าเด็กชอบอะไร ก็ควรจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาปรับในหลักการสอนด้วย

-ไม่ยึดติด กับการสอนแบบเดิมๆ ครูยุคใหม่ จะต้องรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับเด็ก ไม่ใช่ให้เด็กปรับตัวเข้าหาครู อะไรที่เด็กชอบ ซึ่งแต่ละคน ก็ชอบไม่เหมือนกัน ควรจะหาสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ให้เด็กทำ ในสิ่งที่เขาถนัด จะเป็นการสร้างความสนใจ

และอยากจะให้เด็กสนในการเรียนมากขึ้น ครูในยุคนี้ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอยู่ตลอดเวลา จะยึดถือตายตัวไม่ได้ ยิ่งรู้ว่าเด็กคนไหน อ่อนตรงไหน ไม่ได้ตรงไหน ก็ต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้

เน้นเทคโนโลยี ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตาม ควรจะมีเรื่องของ เทคโนโลยีเข้ามาด้วย จะช่วยให้เด็กสนใจมากกว่าเดิม เพราะเด็กในยุคนี้แทบทุกคน ล้วนแต่ชื่นชอบเทคโนโลยีกันทั้งนั้น

จะมาเน้นการสอน หน้ากระดานอย่างเดียว เด็กเบื่อแน่นอน จึงต้องหาทางเอาเทคโนโลยี เข้ามาบูรณาการ กับหลักสูตรการเรียนการสอนได้

-ต้องมีความเป็นครูทั้งร่างกาย และวิญญาณ ครูที่ดี ไม่ใช่จะดีเพราะเขาเรียกว่าครูอย่างเดียว แต่ต้องเป็นครูทั้งจิตวิญญาณด้วย คือต้องทำทุกวิถีทาง ให้นักเรียนเข้าใจ ให้นักเรียนได้ดี ในสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้เขาได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเด็กแต่ละคน ไม่เหมือนกัน ครูจึงต้องใส่ใจให้ได้ทุกคน ไม้เช่นนั้น เด็กก็อาจจะไม่รู้อยากจะเรียน

ทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ครูสมัยใหม่จะต้องเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของตัวเอง เพื่อที่จะให้เด็กหันมาสนใจการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น อย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆ ไม่เช่นนั้น การสอนมันจะไม่ได้ผล

และนอกจากนั้น มันก็จะยิ่งทำให้เด็กไปไม่ถึงไหนด้วย จะเป็นการ “ยิ่งเรียนเหมือนยิ่งโง่” เหมือนกับคำที่คนหลายคนเขามักจะพูดกันอยู่

Related Post

การเรียน

ทำอย่างไร ให้เด็กรู้สึกอยากจะเรียนหนังสือทำอย่างไร ให้เด็กรู้สึกอยากจะเรียนหนังสือ

พ่อแม่ทุกคน อยากจะให้ลูกเรียนเก่งๆ เรียนดีๆ มีการศึกษาสูงๆ เหมือนกันทุกคนแน่นอน แต่มันก็ไม่ได้เหมือนอย่างที่ต้องการทุกครั้ง เพราะบางอย่างที่เราต้องการ เด็กก็อาจจะไม่ได้อยากจะทำ และเราจะทำอย่างไร ให้เด็กอยากจะทำในสิ่งที่เราต้องการ หรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุด และได้ผลมากที่สุด โดยที่ไม่ต้องให้เด็กรูสึกว่า มันเป็นการบังคับให้ต้องฝืนใจทำ แต่ก็มีเด็กบางส่วนเหมือนกัน ที่มีความรู้สึกว่า ไม่ว่าอยากจะเรียน เบื่อกับการเรียน ทำให้คนเป็นพ่อแม่ รู้สึกหนักใจมาก ในการที่ทำให้ลูกของตัวเองหันมาสนใจในการเรียน แล้วมีวิธีไหนบ้าง ที่จะช่วยสร้างความรู้สึกอยากเรียนให้กับเด็กได้ -ให้เรียนในสิ่งที่เด็กอยากเรียน เมื่อเด็กได้ทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองรัก และชื่นชอบ เขาก็ทำมันออกมาได้อย่างดี แต่ถ้าหากเกิดิจากการบังคับ โดยที่เด็กไม่เต็มใจ ผลที่ออกมามันย่อมไม่ดีแน่นอน

หางานโคราช

โคราช ประตูสู่ภาคอีสานโคราช ประตูสู่ภาคอีสาน

          โคราชหรือจังหวัดนครราชสีมาถือเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ที่มีความเจริญค่อนข้างมาก ด้วยเป็นจังหวัดที่ถือเป็นทางผ่านมายังภาคอีสานโดยตรงผ่านทางถนนเส้นสำคัญอย่างถนนมิตรภาพ ดังนั้นโคราชจึงเริ่มมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งที่สองของภาคอีสานรองลงมาจากจังหวัดขอนแก่น ถึงแม้ว่าโคราชจะยังไม่มีการกระจุกกันของผู้คนเช่นหลายๆจังหวัดใหญ่ แต่เพราะเป็นเช่นนั้นโคราชจึงสามารถพัฒนาได้อีกมากและสามารถวางผังเมืองได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงการวางแผนการกระจายความเจริญไม่ให้กระจุกอยู่แค่ภายในอำเภอเมือง แต่กระจายไปยังอำเภออื่นๆใกล้เคียงอีกด้วย           ด้วยขนาดจังหวัดที่มีขนาดใหญ่และยังไม่แออัดมากนัก การสร้างหรือย้ายส่วนราชการที่สำคัญของภาคอีสามมายังโคราชจึงสามารถทำได้ง่ายมาก เพราะพื้นที่ใช้สอยที่เหลือเยอะมากกว่า และด้วยเป็นจังหวัดที่กำลังพัฒนาจนเทียบเท่าเมืองหลวงของภาค จึงมีกิจการหลายกิจให้ความสนใจไปตั้งสำนักงานใหญ่หรือเปิดสาขาใหม่ที่โคราชเพิ่มขึ้นจำนวนมาก อัตราการหางานโคราชและอัตราการจ้างงานจึงมักเพิ่มขึ้นในทุกปี ยกเว้นเพียงปีที่ประเทศต้องเผชิญกับพิษเศรษฐกิจเท่านั้นที่ทำให้อัตราการจ้างงานในโคราชลงลดรวมถึงเกือบทุกจังหวัดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตำแหน่งงานในโคราชนั้นมีการเปิดรับที่ค่อนข้างหลากหลาย ถึงแม้อัตราการหางานโคราชและรับสมัครงานจะไม่สูงเมื่อเทียบกับภาคกลางและภาคตะวันออก แต่ก็ถือว่าสูงเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นๆในภาคเดียวกัน ซึ่งงานที่มีการเปิดรับอยู่เป็นระยะๆมักเป็นงานด้านบัญชีและการเงิน รวมไปถึงงานด้านวิศวกรรมอื่นๆ นอกจากโคราชจะเป็นทางผ่านที่สำคัญของภาคอีสานแล้ว ในจังหวัดยังมีแหล่งท่องเที่ยวอย่างวัดที่มีชื่อเสียงอยู่เป็นจำนวนมาก ในทุกๆปีจึงมีนักท่องเที่ยวที่สนใจกิจกรรมทางศาสนาแวะเวียนมาท่องเที่ยวอยู่เสมอ และสถานที่ที่สำคัญอีกแห่งที่ชาวโคราชถือว่าถ้าไม่ได้แวะมาก็ถือว่ายังไม่ถึงโคราชอย่าง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีหรือย่าโมที่ชาวโคราชให้ความเคารพนับถือ เป็นอีกสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากผู้ที่ผ่านมายังจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย           โคราชถือเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญของภาคอีสานในหลายด้าน เพราะนอกจากเป็นประตูสู่ภาคอีสานแล้วโคราชยังถือได้ว่าเป็นแหล่งกระจายสินค้าของภาคอีสานไปยังจังหวัดอื่นๆในภาคอีกด้วย