ครูยุค 4.0

การเรียน

เด็กที่เกิดในยุคนี้ คือเกิดมาพร้อมเทคโนโลยี ทำให้วิธีการคิด วิธีการพูด แตกต่างจากเด็กในยุคก่อน ที่เกิดมาเห็นแต่ท้องไร่ท้องนา แต่ยุคนี้ เกิดมาก็เห็นหน้าจอโทรศัพท์ เห็นหน้าทีวี เห็นรถราเต็มไปหมด มันก็เลยทำให้ความรู้สึกของเด็กมันแตกต่างไปจากผู้ใหญ่ และการเรียนการสอนก็เหมือนกัน

เราจะมาสอนเด็กสมัยนี้ ให้มันเหมือนกับการสอนเด็กในยุคก่อนก็ไม่ได้เหมือนกัน เพราะมันคนละยุค เมื่ออะไรมันเปลี่ยน วิธีการสอนมันก็ต้องเปลี่ยนไปเช่นกัน

แล้วครูในยุค 4.0 ต้องสอนอะไรให้กับเด็กบ้าง เด็กเขาถึงจะหันมาสนใจในการเรียน เพราะถ้าหากครูไม่สนใจในเรื่องนี้เลย มันก็ยากที่จะทำให้เด็กสนใจเรียน มีแต่จะแย่ลงกว่าเดิมเท่านั้น

-ต้องเปลี่ยนวิธีการสอน แต่ก่อน เวลาที่ครูสอน ก็มักจะเน้นในเรื่องของทฤษฎีอย่างเดียว แต่ยุคนี้ ต้องเปลี่ยนใหม่แล้ว คือ เน้นให้เด็กลงมือทำเอง ไม่ว่าจะเป็นการทดลอง หรือกิจกรรมอะไรก็ตาม การที่เด็กได้ลงมือทำเอง มันจะช่วยให้เด็ก มีความเข้าใจ ในสิ่งที่ครูต้องการจะสื่อ มากยิ่งขึ้น และก็จะจำได้นานมากกว่า การที่เราสอนเพียงให้จำเพียงอย่างเดียว

ต้องเข้าใจโลก ครูในยุคดิจิตอล หรือยุค 4.0 จะต้องเข้าใจด้วยว่า ยุคนี้เป็นอย่างไร และควรจะเอาเรื่องเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร ให้เด็กสนใจมากยิ่งขึ้น ถ้ายังเน้นสอนเดิมๆ เหมือน 20-30 ปีก่อน เด็กต้องเบื่อแน่นอน เพราะมันไม่เข้ากับยุคสมัย รู้ว่าเด็กชอบอะไร ก็ควรจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาปรับในหลักการสอนด้วย

-ไม่ยึดติด กับการสอนแบบเดิมๆ ครูยุคใหม่ จะต้องรู้จักปรับตัว ให้เข้ากับเด็ก ไม่ใช่ให้เด็กปรับตัวเข้าหาครู อะไรที่เด็กชอบ ซึ่งแต่ละคน ก็ชอบไม่เหมือนกัน ควรจะหาสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น ให้เด็กทำ ในสิ่งที่เขาถนัด จะเป็นการสร้างความสนใจ

และอยากจะให้เด็กสนในการเรียนมากขึ้น ครูในยุคนี้ จึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนอยู่ตลอดเวลา จะยึดถือตายตัวไม่ได้ ยิ่งรู้ว่าเด็กคนไหน อ่อนตรงไหน ไม่ได้ตรงไหน ก็ต้องหาวิธีแก้ไขให้ได้

เน้นเทคโนโลยี ว่าจะเป็นวิชาอะไรก็ตาม ควรจะมีเรื่องของ เทคโนโลยีเข้ามาด้วย จะช่วยให้เด็กสนใจมากกว่าเดิม เพราะเด็กในยุคนี้แทบทุกคน ล้วนแต่ชื่นชอบเทคโนโลยีกันทั้งนั้น

จะมาเน้นการสอน หน้ากระดานอย่างเดียว เด็กเบื่อแน่นอน จึงต้องหาทางเอาเทคโนโลยี เข้ามาบูรณาการ กับหลักสูตรการเรียนการสอนได้

-ต้องมีความเป็นครูทั้งร่างกาย และวิญญาณ ครูที่ดี ไม่ใช่จะดีเพราะเขาเรียกว่าครูอย่างเดียว แต่ต้องเป็นครูทั้งจิตวิญญาณด้วย คือต้องทำทุกวิถีทาง ให้นักเรียนเข้าใจ ให้นักเรียนได้ดี ในสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้เขาได้ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเด็กแต่ละคน ไม่เหมือนกัน ครูจึงต้องใส่ใจให้ได้ทุกคน ไม้เช่นนั้น เด็กก็อาจจะไม่รู้อยากจะเรียน

ทั้งหมดนี้ คือสิ่งที่ครูสมัยใหม่จะต้องเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนของตัวเอง เพื่อที่จะให้เด็กหันมาสนใจการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น อย่ายึดติดกับอะไรเดิมๆ ไม่เช่นนั้น การสอนมันจะไม่ได้ผล

และนอกจากนั้น มันก็จะยิ่งทำให้เด็กไปไม่ถึงไหนด้วย จะเป็นการ “ยิ่งเรียนเหมือนยิ่งโง่” เหมือนกับคำที่คนหลายคนเขามักจะพูดกันอยู่